Dịch vụ tư vấn M&A – Mua bán sáp nhập công ty

EXPERTIS hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn M&A, bao gồm

Cho nhà đầu tư mua: Quý khách hàng có nhu cầu mua 100% DN khác, hoặc cổ phần chưa giao dịch đại chúng của DN khác trong rổ đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Cho nhà đầu tư bán: Quý khách hàng có nhu cầu bán 100% DN của mình, hoặc cổ phần DN của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Mr. Khắc Bảo – Phụ trách bộ phận M&A

Điện thoại: 08 62 64 69 67