Văn bản pháp luật mới

Công cụ tra cứu Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại từ 01-01-2018
Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực vào ngày 01/01 năm 2018, lần đầu tiên quy định về trách...
Công cụ tra cứu Chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN
Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu...
Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa...
Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp
Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2015 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định...
Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ từ 01/01/2017
Thông tư 133/2016/TT-BTC  hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Chính sách thuế đối với các khoản phụ thu theo cước vận chuyển quốc tế
(1) Về thuế GTGT: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế thu gom hàng lẻ từ các doanh nghiệp xuất, nhập...

Danh mục văn bản pháp luật

 

Hệ thống văn bản pháp luật của Expertis được tổ chức theo thứ tự thời gian, giúp cho người đọc có thể nhanh chóng xác định văn bản nào áp dụng cho khoảng thời gian cụ thể.